Ändringshantering för en lyckad MFA-implementering

hero image

I ditt arbete på att förbättra säkerheten hos din inloggningsprocess med flerfaktorsautentisering (MFA), glöm inte den mänskliga aspekten av en förändring. Förbered dina användare på MFA med bästa praxis inom ändringshantering och anpassningsbara mallar.

Utvärdera och planera din strategi för ändringshantering

Under Var beredd-fasen av ditt projekt:

 • Definiera förmånerna med MFA och de avsedda resultaten av implementering av MFA.
 • Arbeta med din ledning och intressenter för att etablera stöd för MFA.
 • Gör en konsekvensanalys för att ta reda på vad dina användare tycker om MFA och för att identifiera potentiella hinder för adoption.
 • Definiera hur du mäter framgång.
 • Ta fram en strategi för ändringshantering som ledningen och intressenter kan komma överens om.

Kommunicera, utbilda och introducera dina användare

Under Utrullnings-fasen av ditt projekt:

 • Skapa en Slack-kanal eller Chatter-grupp där du kan kommunicera och samarbeta med dina användare kring MFA.
 • Skapa ett projektschema som täcker alla baser och håller ordning på saker och ting.
 • Lansera din kommunikationsplan genom att köra en enkel kampanj för att informera användare om att MFA ska introduceras och visa hur det fungerar.
 • Utbilda användare så att de förstår hur man loggar in när MFA går igång.
 • Skapa välkomstmaterial avsett att vägleda användare när de registrerar verifieringsmetoder för MFA.

Mät din framgång och stöd dina användare

Under Hanterings-fasen av ditt projekt:

 • Få användarfeedback för att mäta tillfredsställelsen.
 • Övervaka användarmönster och mätvärden i samband med MFA för att upptäcka problem.
 • Stöd användare som har problem och upprätthåll driften. 
 • Analysera dina framgångsresultat.
 • Använd vad du lärt dig till att iterera dina förändringshanteringsprocesser för framtida utbyggnadsfaser.