Wijzigingenbeheer voor een succesvolle MFA-uitrol

Astro en Codey in het bos, Astro nodigt u uit om mee te gaan terwijl Codey via een kaart navigeert

Nu u zich klaarmaakt voor het verbeteren van de beveiliging van uw inlogproces met meervoudige-factorenauthenticatie (MFA), moet u het menselijke aspect van veranderingen niet uit het oog verliezen. Bereid uw gebruikers voor op MFA aan de hand van onze best practices voor wijzigingenbeheer en onze aanpasbare sjablonen.

Uw strategie voor wijzigingenbeheer beoordelen en plannen

Tijdens de voorbereidingsfase van uw project:

 • Definieer de voordelen van MFA en de beoogde resultaten van het implementeren van MFA.
 • Werk met de leidinggevenden en belanghebbenden samen om een draagvlak voor MFA te realiseren.
 • Voer een beoordeling van de gevolgen van implementatie uit om inzicht te krijgen in wat uw gebruikers denken van MFA en om mogelijke problemen bij ingebruikname te identificeren.
 • Definieer hoe u succes gaat meten.
 • Ontwikkel een wijzigingenbeheerstrategie die wordt ondersteund door zowel de leidinggevenden als de belanghebbenden.
Laptopscherm met weergave "MFA-veranderingsbeheerstrategie bouwen"
Computerscherm weergeeft schermafbeeldingen van het proces voor "hoe de Salesforce Authenticator voor MFA-aanmeldingen registreren en gebruiken"

Communiceer met, train en onboard uw gebruikers

Tijdens de uitrolfase van uw project:

 • Maak een Slack-kanaal of een Chatter-groep om te communiceren en samenwerken met uw gebruikers op het gebied van MFA.
 • Maak een projectplanning om een goede basis te realiseren en niet achter op schema te komen.
 • Lanceer uw communicatieplan door een eenvoudige campagne uit te voeren om gebruikers te laten weten dat MFA eraan komt en om te demonstreren hoe MFA werkt.
 • Train gebruikers zodat ze begrijpen hoe ze kunnen inloggen wanneer MFA live is gegaan.
 • Maak onboardingmaterialen om gebruikers te begeleiden wanneer ze verificatiemethoden registreren voor MFA.

Uw succes meten en uw gebruikers ondersteunen

Tijdens de beheerfase van uw project:

 • Verzamel feedback van gebruikers om de tevredenheid te peilen.
 • Bewaak de MFA-gebruikspatronen en -statistieken om te achterhalen of er problemen zijn.
 • Ondersteun gebruikers die problemen ervaren en het werk door te laten lopen. 
 • Analyseer uw meetgegevens voor succes.
 • Gebruik de geleerde lessen om uw wijzigingsbeheerprocessen te herzien voor toekomstige uitrolprojecten.
Laptop die lijn- en staafdiagrammen weergeeft