<h1><span style="color: #032e61;">Säkerhet för utvecklare</span></h1>

<p>Oavsett om det gäller att stärka grunderna eller höja kunskapsnivån kan Salesforces utvecklare klara allt. Kolla in de senaste verktygen och resurserna som hjälper dig förstå, bygga och säkra Salesforce-program.</p>

Salesforces säkerhet

<h2><span style="color: #4d2248;">Nyckelresurser för Salesforce-administratörer</span></h2>

<h3>Riktlinjer för säkerhetskodning</h3>

<p>Lär dig om de vanligaste problemen med säkerhet på webbappar när du bygger på eller integrerar med Lightning-plattformen.</p>

<h3>Utveckla säkra webbappar</h3>

<p>Kolla in vår senaste utvecklarsäkerhetsstig för att hjälpa dig att förstärka säkerheten i dina tillämpningar.</p>

<h3>Säkerhetsutvecklingscentrum</h3>

Använd dessa resurser för att lära dig om att bygga och säkra tillämpningar med Salesforce.