<h1><span style="font-weight: 400; color: #032e61;">Säkerhet för administratörer</span></h1>

<p><span style="font-weight: 400;">De senaste verktygen och resurserna för att bemyndiga dig att bli en #AwesomeAdmin.</span></p>

<h2>Nyckelresurser för Salesforce-administratörer</h2>

<h3>Säkerhetsgrunder</h3>

Utbilda dina användare, skydda din Salesforce-organisation och stimulera till en säkerhetskultur.

<h3>Att säkra kontoåtkomst med MFA</h3>

<p>Vi rekommenderar att ställa in flerfaktorsautentisering (MFA) för alla användare som loggar in på Salesforces produkter.</p>

<h3><span style="font-weight: 400;">Salesforce Admin-bloggen</span></h3>

<p><span style="font-weight: 400;">Få rekommenderade metoder, tips och trick, insikter och karriärsråd för Salesforce-administratörer!</span></p>