När MFA är aktiverad måste användare ange en verifieringsmetod förutom sitt användarnamn och lösenord. MFA kräver att endast starka verifieringsmetoder används - det vill säga metoder som en användare har till hands