Framgång byggs på Trust. Trust börjar med transparens