Hantera uppgraderingar i dagens föränderliga landskap - Varför Hyperforce?

Precis som de uppgraderingar du regelbundet gör för dina digitala appar och operativsystem, är Hyperforce den senaste uppgraderingen för Salesforce-kunder. Lär dig mer om fördelarna med denna molnbaserade arkitektur, uppgraderingsprocessen och säkerheten som den ger ditt företag.
Hantera uppgraderingar i dagens föränderliga landskap - Varför Hyperforce?

Med dagens ständigt ökande antal cyberattacker och nätfiskeförsök, har upprätthållande av datasäkerhet blivit en viktig fråga bland ledarteam över alla branscher. Ett av de viktigaste sätten att skydda dina system är att hålla dem uppdaterade, göra säkerhetskorrigeringar och installera tillgängliga uppgraderingar. 

Här på Salesforce är förtroende vårt främsta värde och säkerhet är en viktig del av varje ny utgåva. Detsamma gäller för Hyperforce, vår molnbaserade arkitektur som kombinerar Customer 360 med smidigheten hos ett offentligt moln. Och precis som de uppgraderingar du regelbundet gör för dina digitala appar och operativsystem, är Hyperforce den senaste uppgraderingen för Salesforce-kunder.

För att veta mer om fördelarna med Hyperforce, uppgraderingsprocessen och kanske allra viktigast, säkerheten i denna nya infrastruktur, satte jag mig ner en stund med Salesforces högre chef, Krishna Chalamasandra. Krishna är en del av Salesforces Security and Compliance Customer Success-team som stödjer Salesforce-kunder genom varje steg i uppgraderingsprocessen.

Så, Krishna, låt oss ta det från början. Vad är Hyperforce, och varför nu?

Som vi har nämnt tidigare, är Hyperforce en ny infrastrukturarkitektur som sammanför grunderna för de olika molnen, vilket gör att Salesforce kan skala snabbt och säkert med hjälp av offentliga molnpartners. Efter hand som kunderna blir alltmer globala och börjar använda SaaS för att hantera verksamhetskritiska funktioner, måste de också uppfylla lokala krav på datalagring och internationella efterlevnadsbestämmelser. Hyperforce gör det möjligt att hantera datalagring och skydda dina kunddata med robusta och transparenta integritetskontroller och end-to-end-kryptering, genom att utnyttja offentliga molnpartners för att leverera snabbare expansioner,

Hur är det med kunder som tänker: "Det är bekvämt där jag är, så varför ska jag flytta?"  

Även om det för närvarande inte är nödvändigt, så uppgraderar redan många av våra kunder till Hyperforce och responsen har varit överväldigande positiv. Hyperforce erbjuder fler fördelar än att bara flytta från första parts datacenter till det offentliga molnet. Ur säkerhetssynpunkt tillgodoser Hyperforce alla aspekter i CIA-triaden, som omfattar "konfidentialitet", "integritet" och "tillgänglighet", samt granskningsbarhet och integritet.

Nu vill jag ta ett steg tillbaka eftersom vi har talat om Hyperforce och om säkerhet. Kan du förklara skillnaden för mig mellan ett förstapartsdatacenter och det offentliga molnet och vad det betyder för Hyperforce?

Under de senaste 22 åren har Salesforce-erbjudanden tillhandahållits i ett datacenter. Med ett datacenter börjar du med att installera rack, placera hårdvaran och maskinerna på plats, lägga till nätverk, lagring och all infrastruktur tillsammans med plattformen och tjänsterna för Software as a Service (SaaS). Alla lager av molntjänster, såsom Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) och Supply Chain as a Service (ScaaS) ägdes och hanterades fullständigt av Salesforce med ett förstapartsdatacenter. 

Med Hyperforce utnyttjar vi kraften hos en offentlig molnleverantör. Vi har samarbetat med AWS, som tar hand om deras datacenter, med alla system inklusive hårdvara, nätverk, IAS. Vi utnyttjar detta och distribuerar vår plattform som en tjänst. Den enhetliga molninfrastrukturen gör att våra SaaS-arbetsbelastningar kan distribueras snabbare och vara tillgängliga i nya regioner. Detta är en viktig fördel eftersom det tidigare kunde ta år att etablera en lokal Salesforce-instans i en ny region. Men med Hyperforce kan vi ha en ny instans i regionen för att hjälpa våra kunder att lagra deras data lokalt inom några månader. Denna typ av smidighet ger våra kunder enorma konkurrensfördelar. 

 

Det offentliga molnet möjliggör därmed snabbare distribution, datauppehållsalternativ och högre flexibilitet. Men hur är det med säkerheten? 

Precis som med allt Salesforce gör, var säkerheten inbyggd i Hyperforce-arkitekturen från början. När länder undersöker och ändrar deras efterlevnadskrav ur datasekretesssynpunkt, kräver detta ofta att data stannar inom en specifik region. Vi tillhandahåller verktyg som gör det möjligt för kunder att upptäcka tillämpliga datastandarder och upprätta och hantera deras Salesforce-organisation med en försäkran om att de uppfyller kraven för datalagring. 

När vi samarbetar med molnleverantörer som AWS, hur säkerställer Salesforce att data är säker?

Det är här den offentliga molnberedskapen kommer in i bilden. Även om det kan verka som att AWS helt hanterar infrastrukturen och Salesforce därmed inte skulle ha kontroll över datasäkerheten, så har vi i själva verket säkerhetskontroller (såsom end-to-end-kryptering) som blockerar AWS från att komma åt våra kunddata. 

Om till exempel AWS skulle ta en nätverksbild mellan tjänsterna, skulle de inte kunna se informationen i klartext. Vi erbjuder Tenant level encryption (TLE) som en del av Hyperforce så att kunderna kan kryptera all sin data och använda sina egna nycklar. 

Vilka ytterligare kontroller får kunder med Hyperforce? 

TLE är ett bra exempel. Kunder kan ta in deras egen Key Management Service (KMS) och Hardware Security Module (HSM). På så sätt säkrar de sina nycklar och kan hantera nycklarna säkert i AWS. Genom att använda Cloud HSM kan vi använda dessa tillägg eller plugin för att stödja våra kunder och ge dem mycket mer kontroll över deras data. 

Salesforce samarbetar regelbundet med kunder kring kryptering och hur den kan tillhandahållas på olika lager i det offentliga molnet, jämfört med kryptering direkt från ett förstapartsdatacenter. Krishna, som kund, hjälp mig att ta beslut bland förstapartsdatacenter. D.v.s. produkter såsom Salesforces Shield och andra fördelar med Hyperforce ur säkerhetssynpunkt.

Det första som vi bör fråga en kund är "vilka är dina krav?" Beroende på bransch och vilken typ av verksamhet de bedriver, kan vissa kunder kräva kryptering som en kryssruta. Andra kunder, i starkt reglerade branscher såsom sjukvård eller finansinstitutioner, kan ha efterlevnadskrav eftersom de kan lagra PII- eller PCI-data eller annan känslig information. 

Baserat på kundernas behov kan vi föreslå ett lämpligt alternativ för dem direkt i Hyperforce, som ger ett extra lager av kryptering. Så om de bara vill kryptera all data och ha kontroll över nycklarna, så skulle TLE vara tillräckligt. Vissa kunder har specifika fält som behöver krypteras. I sådant fall rekommenderar vi plattformskryptering utöver TLE. 

Vilka specifika åtgärder behöver kunderna då vidta, Krishna, för att vara redo för uppgraderingen till Hyperforce?

Det första som kunderna ska känna till är att uppgraderingen till Hyperforce är gratis, och att de genom uppgraderingen får alla fördelar som vi har diskuterat här utan kostnad. Den andra saken att känna till är att Hyperforce är vad vi kallar "hyperkompatibel", vilket innebär att användarupplevelsen förblir densamma. Den tredje saken är att med Hyperforce får kunderna tillgång till den senaste och bästa tillgängliga tekniken. Idag har vi mer än 45 000 kunder som använder Hyperforce, mestadels i Asien-Stillahavsområdet och Singapore, och det expanderar snabbt över regioner. 

I utgåvan Winter 2023 kommer Hyperforce Assistant GA, ett verktyg för att bedöma en organisation för kvalificering. Eller om kunder på annat sätt är redo eller har uttryckliga krav och brådska att uppgradera, kan de kontakta sitt kontoteam och arbeta med våra Customer Success-partners så att det händer.

Hämta databladet för att lära dig mer om hur du kan komma åt världens främsta CRM på stora offentliga moln med Hyperforce eller kolla in Hyperforces Vanliga frågor.

Krishna Chalamasandra är en cybersäkerhets- och överensstämmelseentusiast med över 22 års erfarenhet i branschen. Att vara medlem i Salesforce Security- och Compliance Customer Success-teamet, innebär att kunder får hjälp med djupgående säkerhetsgranskningar, arkitekturöversikter, kundrevisioner och stödjande samtal på IT-chefsnivå. Med erfarenheter från både teknik- och kundframgångsområden, är han en kundfokuserad och resultatdriven ledare.

Rekommenderade berättelser