Nu er steeds betere hackingtechnieken komen, zijn alleen wachtwoorden niet meer voldoende om bescherming te bieden tegen ongeautoriseerde toegang.