MFA voor uw Salesforce-producten

hero image

Scrol omlaag op de pagina voor de resources voor multi-factorenauthenticatie (MFA) voor al uw Salesforce-producten

Heroku

Help voor MFA voor Heroku

Inzicht in hoe MFA werkt voor Heroku.

MFA voor Heroku inschakelen

Krijg meer informatie over hoe MFA moet worden ingeschakeld.

Veelgestelde vragen over MFA voor Heroku

Krijg antwoorden op veelgestelde vragen.

MuleSoft-logo

MuleSoft Anypoint Platform

Help voor MFA voor MuleSoft

Inzicht in hoe MFA werkt voor gebruikers van Anypoint Platform.

MFA-verificatiemethoden

Overzicht van de verificatiemethoden die door Anypoint Platform worden ondersteund.

MFA voor MuleSoft inschakelen

Krijg meer informatie over het inschakelen van MFA voor Anypoint Platform-gebruikers.

Tableau-pictogram

Tableau Online

MFA en Tableau Online

Meer informatie over hoe MFA werkt voor uw Tableau Online-gebruikers.

MFA voor Tableau Online inschakelen

Bekijk hoe MFA moet worden ingeschakeld voor uw Tableau Online-gebruikers.

Registreren voor MFA

Krijg meer informatie over hoe gebruikers zich moeten registreren en hoe ze moeten inloggen met MFA-verificatiemethodes.